Hāi-nàng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Hāi-nàng
China Hainan.svg
Siū-hū Hāi-kāu
Miêng-cék 244,000 km²
Ìng-kēu 845,000
Ìng-gĭng GDP ¥17,175
Mìng-cŭk Hāi-nàng-nè̤ng:
Háng - 82.6%

Hāi-nàng (海南), sê Dṳ̆ng-guók dĕ̤ng-nàng iòng-hāi gì sēng.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi]

Dê-lī[Siŭ-gāi]

Hèng-céng dăng-ôi[Siŭ-gāi]

Gĭng-cá̤[Siŭ-gāi]

Ìng-kēu[Siŭ-gāi]

Ùng-huá[Siŭ-gāi]


Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
Sēng-ngék Hèng-céng-kṳ̆
Sēng  : Ăng-hŭi | Ciék-gŏng | Chĭng-hāi | Găng-sé̤ṳk | Gék-lìng | Gói-ciŭ | Gŏng-să̤ | Gŏng-sŭ | Guōng-dĕ̤ng | Hāi-nàng | Háik-lṳ̀ng-gĕ̤ng | Hók-gióng | Hù-báe̤k | Hù-nàng | Hùng-nàng | Lièu-nìng | Ò̤-báe̤k | Ò̤-nàng | Săng-dĕ̤ng | Săng-să̤ | Sé-chiŏng | Siēng-să̤ | Dài-uăng (hṳ̆-siék, sĭk-cié mò̤ kóng-cié)1 Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók guók-gì

Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók guók-hŭi
Cê̤ṳ-dê-kṳ̆  : Guōng-să̤ | Nìng-hâ | Nô̤i Mūng-gū | Să̤-câung | Sĭng-giŏng
Dĭk-hăk-chê  : Báe̤k-gĭng | Siông-hāi | Tiĕng-cĭng | Tṳ̀ng-kéng
Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆  : Hiŏng-gē̤ng | Ó̤-muòng
1: cŭ-uái kī-dâe̤ng nṳ̄ ché̤ṳ Dài-uàng ông-tà̤ gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók.