Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


(妃), găk Háng-cê Ùng-huá-kuŏng diē-sié, sê iā sâ̤ guók-gă gŭng-uòng (君王) céng-puói (正配) hĕ̤k-chiā cháik-sék (側室) gì ôi-hô̤, bī hâiu (后) dā̤ siŏh ngék.