跳至內容

Hĭ-báik-lài-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hĭ-báik-lài-ngṳ̄

Hĭ-báik-lài-ngṳ̄ (עברית) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Ciòng sié-gái ī Hĭ-báik-lài-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 800 uâng nè̤ng.

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Hĭ-báik-lài-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Hĭ-báik-lài-ngṳ̄ Wikipedia