Hĭ-tiĕng sáu-chiū

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ô siŏh-ciáh nṳ̄-gái kiè lā̤ sáu-chiū có̤ hĭ-tiĕng gì iông-sék

Hĭ-tiĕng sáu-chiū (飛天掃帚), sê Ĕu-ciŭ diòng-suók diē-sié, ŭ-sṳ̆ (巫師) â̤ kià kă-bōng-giâ buŏi gì sáu-chiū.