跳至內容

Hŏk huāng-éng-dŏi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hŏk huāng-éng-dŏi sê siŏh cṳ̄ng kāi-dông gâe̤ng kóng-cié tì-sṳ̆k gì liêng-sék hŏk huāng-éng gì cŏng-dé. Mŭk-cièng, liĕk-biéng sék hŏk huāng-éng-dŏi ké̤ṳk sāi gáu diêng-chiōng gâe̤ng sùng gèng-dēng lì tì-gṳ̆ng nèng-nguòng. Sié-gái siông dâ̤-ék cô̤ hŏk huāng-éng-dŏi sê Mī-guók siék-gié gì Chicago ék-hô̤ dŏi, găh 1942 nièng 12 nguŏk 2 hô̤ dăk-gáu lìng-gái.