Hŭng-cṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hŭng-cṳ̄

Hŭng-cṳ̄ (分子), găk Ĭng-ngṳ̄ diē-sié hô̤ lā̤ Molecule, sê bō̤-tì ŭk-cék huá-hŏk séng-sék gì dék ciēu gì ŭk-cék, iù nâng bĭk hĕ̤k ī-siông gì nguòng-cṳ̄ cū-siàng.