跳至內容

Nguòng-cṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Nguòng-cṳ̄ (原子) sê ŭk-cék â̤ bō̤-tì cê-gă huá-hŏk séng-cék gì có̤i nâung gì cū-sìng dăng-nguòng. Nguòng-cṳ̄ sê iù ĭ dṳ̆ng-sĭng dái céng-diêngnguòng-cṳ̄ hŏk gâe̤ng ciŭ-ùi dái hó-diêng gì diêng-cṳ̄ gáiu-sìng. Nguòng-cṳ̄ iā nâung, dái-kái ô 1 Å cō̤-êu.