Hŭng-diēng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hŭng-diēng (分點), hĕ̤k-chiă gó̤ nê-hŭng-diēng (二分點), sê siōng-chiông dài-dŏng tiĕng-giù chék-dô̤ (天球赤道) găk tiĕng-giù (天球) gà̤-dēng gì ôi-dé, sê muōi siŏh nièng nĭk-tàu chuŏng-guó tiĕng-giù chék-dô̤ gâe̤ng uòng-dô̤ (黃道) găk tiĕng-giù gà̤-dēng gì gău-diēng (交點) gì tiĕng-ùng sê̤ṳ-giông[1], cuòi niông dê-giù gà̤-dēng gáuk-dê gì nĭk-dáu gâe̤ng màng-buo chá-bók-dŏ̤ siŏh-iông òng, iâ cêu-sê bàng-siòng gōng gì „nê-báik bàng-guŏng“ (二八平光)[2]:6.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Equinoxes. USNO Astronomical Information Center FAQ. [2015-09-04]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2015-09-25). 
  2. 馮愛珍. 福州方言詞典. 南京: 江蘇教育出版社. 1998.