Hṳ̆ng-dòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Sāi X-guŏng dàng hṳ̆ng-dòng diē-sié

Hṳ̆ng-dòng(胸膛) iâ hô̤ lā̤ hṳ̆ng-buô(胸部), sê cī nè̤ng dâiu-gáuk â-dā̤, bók-lō̤ gà̤-dēng gì buô-ôi. Hṳ̆ng-dòng sèng-dāu sê nĕng-nĕng.