Nĕng-nĕng

Lài-nguòng: Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Cṳ̆-niòng-giāng gì nĕng-nĕng

Nĕng-nĕng () sê buô-ṳ̄ dông-ŭk(哺乳動物) hṳ̆ng-buô(胸部) sèng-dāu gì lâng déng nṳ̆k. Ék-buăng lì gōng, cṳ̆-niòng-giāng gáu chĭng-chŭng-gĭ(青春期) gì sèng-hâiu nĕng-nĕng â̤ huák-ṳ̆k(發育) biéng duâi, huák-ṳ̆k gì cṳ̆-niòng-giāng diŏh dái nĕng-dáe̤k. Iōng-giāng ĭ-hâiu Nĕng-nĕng â̤ hŭng-mĭk(分泌) chók nèng lì. Dòng-buŏ-giāng mâ̤ huák-ṳ̆k, nâ sê â̤, cêu-sê siŏh cṳ̄ng bâng(病).