跳至內容

Nĕng-nĕng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cṳ̆-niòng-giāng gì nĕng-nĕng

Nĕng-nĕng () sê buô-ṳ̄ dông-ŭk (哺乳動物) hṳ̆ng-buô (胸部) sèng-dāu gì lâng déng nṳ̆k. Ék-buăng lì gōng, cṳ̆-niòng-giāng gáu chĭng-chŭng-gĭ (青春期) gì sèng-hâiu nĕng-nĕng â̤ huák-ṳ̆k (發育) biéng duâi, huák-ṳ̆k gì cṳ̆-niòng-giāng diŏh dái nĕng-dáe̤k. Iōng-giāng ĭ-hâiu Nĕng-nĕng â̤ hŭng-mĭk(分泌) chók nèng lì. Dòng-buŏ-giāng mâ̤ huák-ṳ̆k, nâ sê â̤, cêu-sê siŏh cṳ̄ng bâng (病).