Hall Gông (Texas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hall Gông
—  Gông  —
Hall County, Texas
Hall Gông gì ôi-dé
Hall Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Texas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Hall Gông (Ĭng-ngṳ̄: Hall County) sê Mī-guók Texas gì siŏh ciáh gông.