Hardeman Gông (Texas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hardeman Gông
—  Gông  —
Hardeman County, Texas
Hardeman Gông gì ôi-dé
Hardeman Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Texas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Hardeman Gông (Ĭng-ngṳ̄: Hardeman County) sê Mī-guók Texas gì siŏh ciáh gông.