Haywood Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Haywood Gông
—  Gông  —
Haywood County, North Carolina
Haywood Gông gì ôi-dé
Haywood Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.haywoodnc.net

Haywood Gông (Ĭng-ngṳ̄: Haywood County) sê Mī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.