Hentaigana

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hentaigana(Nĭk-buōng-ngṳ̄: 変体仮名 (へんたいがな)), iâ hô̤ lā̤ Itaigana(Nĭk-buōng-ngṳ̄:異体仮名 (いたいがな)), sê Hiragana(平仮名) gì siŏh cṳ̄ng cṳ̆-huák(書法) huŏng-sék.