跳至內容

Hié-mī-cṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hié-mī-cṳ̄ (Ĭng-ngṳ̄: Fermion) sê cŏng-siēu Fermi–Dirac tūng-giéā nguòng-cṳ̄ lĭk-cṳ̄. Hié-mī-cṳ̄ gâe̤ng bŏ̤-sáik-cṳ̄ gì kṳ̆-biék sê hié-mī-cṳ̄ ô buáng cīng-só gì cê̤ṳ-suòng, dáng-sê bŏ̤-sáik-cṳ̄ ô cīng-só gì cê̤ṳ-suòng. Hié-mī-cṳ̄ cŏng-siēu Pauli bók-siŏng-ṳ̀ng nguòng-lī, cêu sê gōng lâng lăk dùng-iông gì hié-mī-cṳ̄ gì liông-cṳ̄-tái mâ̤ siŏh-iông. Hié-mī-cṳ̄ gì miàng sê ôi lāu gé-niêng É-dâi-lé ŭk-lī-hŏk-gă Hié-mī (Enrico Fermi) sū kī gì.