Hiŏng-iòng-guă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Hiŏng-iòng-guă
Hiŏng-iòng-guă
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Plantae
(muôi hŭng ngék) Eudicots
(muôi hŭng ngék) Rosids
mŭk: Cucurbitales
kuŏ: Cucurbitaceae
sṳ̆k: Sechium
cṳ̄ng: S. edule
Hŏk-miàng
Sechium edule
(Jacq.) Sw.
ê-miàng

Hiŏng-iòng-guă (香櫞瓜), iâ hô̤ lā̤ hiŏng-iòng (香櫞) hĕ̤k-ciā hŭk-chiū-guă (佛手瓜), sê siŏh cṳ̄ng sŭ-chái.