Huà-nàng Sṳ̆-huâng Dâi-hŏk Hó-sṳ̆k Dṳ̆ng-hŏk Nàng-hāi Sĭk-ngiêng Gŏ̤-găi Dṳ̆ng-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sìng-lik sì-găng 2002 nièng
Gāng-chĭng Nàng-hāi Huà-hó
Hŏk-hâu lôi-hìng Sĭ-lĭk
Hiêng-êng cĭk-hèng céng-hâu-diōng Lī Ôi-dĕ̤ng
Hŏk-hâu ôi-ché̤ṳ Dṳ̆ng-guók Guōng-dĕ̤ng Hŭk-săng Nàng-hāi Gié-siàng
Iù-céng biĕng-mā 528200
Uōng-cī http://www.hfedu.cn

Huà-nàng Sṳ̆-huâng Dâi-hŏk Hó-sṳ̆k Dṳ̆ng-hŏk Nàng-hāi Sĭk-ngiêng Gŏ̤-găi Dṳ̆ng-hŏk (華南師範大學附屬中學南海實驗高級中學) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh sū sĭ-lĭk Dṳ̆ng-hŏk, gāng-chĭng Nàng-hāi Huà-hó (南海華附), cháung-gióng ṳ̀ 2002 nièng, ôi-ché̤ṳ diŏh Guōng-dĕ̤ng Hŭk-săng Nàng-hāi-kṳ̆[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 华师附中南海实验高中学校概况和办学特色,华师附中南海实验高中学校概况和办学特色。