Huá-hăk-ŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cūi sê siŏh cṳ̄ng huá-hăk-ŭk

Huá-hăk-ŭk (化合物),găk Ĭng-ngṳ̄ diē-sié hô̤ lā̤ Compound, sê iù mâ̤ dè̤ng-iông gì nguòng-só áng ék-dêng bī-liê cū-siàng gì ô dĕk-dêng huá-hŏk séng-cék gì ŭk-cék. Pī-ṳ̀-gōng, cūi cêu sê kĭng gâe̤ng iōng áng 1 bī 2 bī-liê cū-hăk siàng gì ŭk-cék.