Huák-guăng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Huák-guăng

Huák-guăng (法官), sê siŏh cṳ̄ng găk sṳ̆-huák gĭ-guăng (司法機關, sèu-sèu dò̤-lā̤ cī huák-iêng) diē-sié sāi huák-lŭk gâe̤ng giĕ-cáik lā̤ hèng-sṳ̄ guók-gă sīng-puáng-guòng (審判權) gì cék-ngiĕk.

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]