跳至內容

Huăng-cièng-giāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huăng-cièng-giāng

Huăng-cièng-giāng(番錢囝) iâ hô̤ lā̤ ngâing-bê(硬幣), sê cī kĕk ngâing gì nó̤h (ék-buăng sê gĭng-sṳ̆k) có̤ gì cièng.