Ièng-ciŭ-lṳ̆k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Dĭk-géng sê 1 gì ièng-hìng ciŭ-diòng sê π.

Ièng-ciŭ-lṳ̆k (圓周率, ék-buăng sāi Hĭ-lé-nà̤ cê-mō̤ π biēu-sê) sê ièng gì ciŭ-diòng gâṳng dĭk-géng gì bī-dĭk, dâi-kái sê 3.14159.