跳至內容

Hĭ-lé-nà̤ cê-mō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hĭ-lé-nà̤ cê-mō̤

Hĭ-lé-nà̤ cê-mō̤ sê gô-dā̤ Hĭ-lé-nà̤ nè̤ng huák-mìng gì siŏh cṳ̄ng cê-mō̤, dò̤ lì biĕu-gé Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄ sāi.

Gĭ-buōng gì cê-mō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hĭ-lé-nà̤ cê-mō̤ ô 24 ciáh gĭ-buōng gì cê-mō̤, muōi siŏh ciáh dŭ ô duâi-siā gâe̤ng siēu-siā 2 cṳ̄ng siā-huák:

Cê-mō̤ Miàng-cê Tĕ̤k-ĭng
Gū-dâi Hiêng-dâi
Α α alpha, άλφα a [a]
Β β beta, βήτα b v
Γ γ gamma, γάμμα ɡ ɣ ~ ʝ
Δ δ delta, δέλτα d ð
Ε ε epsilon, έψιλον e [e]
Ζ ζ zeta, ζήτα [zd]/[dz] z
Η η eta, ήτα ɛː i
Θ θ theta, θήτα θ
Ι ι iota, ιώτα i i
Κ κ kappa, κάππα k k ~ c
Λ λ lambda, λάμδα l l
Μ μ mu, μυ m m
Cê-mō̤ Miàng-cê Tĕ̤k-ĭng
Gū-dâi Hiêng-dâi
Ν ν nu, νυ n n
Ξ ξ xi, ξι [ks] [ks]
Ο ο omicron, όμικρον o [o]
Π π pi, πι p p
Ρ ρ rho, ρώ r r
Σ σ/ς sigma, σίγμα s s
Τ τ tau, ταυ t t
Υ υ upsilon, ύψιλον y i
Φ φ phi, φι f
Χ χ chi, χι x ~ ç
Ψ ψ psi, ψι [ps] [ps]
Ω ω omega, ωμέγα ɔː [o]

Ī-gĭng mò̤ sāi gì cê-mō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hĭ-lé-nà̤ cê-mō̤ ô 7 ciáh ī-gĭng mò̤ sāi gì cê-mō̤, muōi siŏh ciáh dŭ ô duâi-siā gâe̤ng siēu-siā 1 cṳ̄ng siā-huák:

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]