跳至內容

Iòng-bék-chiă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sāi bék-chiă suók iòng-bék.

Iòng-bék-chiă (鉛筆車), iâ hô̤ lō̤ bék-chiă (筆車), sê suók iòng-bék gì gă-sĭ. Bék-chiă buŏng có̤ diêng-dông gâe̤ng chiū-dông lâng cṳ̄ng.