跳至內容

Iòng-bék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
HB Iòng-bék

Iòng-bék(鉛筆) sê siŏh cṳ̄ng bék, ngiê-dāu sê kĕk chà có̤ gì, diē-sié gì sĭng-sĭng sê siŏh-mĕ̤k. Kĕk iòng-bék iā ṳ̀ng-ê sāi iòng-bék-chó̤ chó̤ dâi.

Gĭng-dáng nè̤ng ciŏng ciā bék hô̤ lā̤ „iòng-bék“, bók-guó ciā bék diē-sié táu-dā̤ dŭ mò̤ iòng. Ciā bék diŏh ùng-ngiê bô-sĭng sì-gĭ ké̤ṳk nè̤ng huák-mìng gì sèng-âu, nè̤ng dŭ gó-nâ-háng siŏh-mĕ̤k sê siŏh cṳ̄ng iòng, gó-chṳ̄ ciŏng ĭ hô̤ lā̤ „iòng-bék“.