Iòng-hìng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Siŏh ciáh nè̤ng iòng-hìng huák-cáuk.

Iòng-hìng (羊眩) sê siŏh cṳ̄ng gâe̤ng sìng-gĭng ô găng-guó gì bâng.