Iòng (ŭk-lī hiêng-chiông)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Siŏh déng bĭng iòng-kó̤.

Iòng (熔, 烊), iâ hô̤ lā̤ iòng-kó̤ (熔去) hĕ̤k-ciā ṳ̀ng-huá (熔化), sê cī ŭk-cék téng gó-tái biéng siàng ĭk-tái gì siŏh cṳ̄ng ŭk-lī guó-tiàng. Ciŏng gó-tái gì ŭk-tā̤ gă-iĕk gáu dĕk-dêng gì ŭng-dô ī-hâiu cêu â̤ iòng lâi, ciā ŭng-dô hô̤ lā̤ ciā nó̤h gì ṳ̀ng-diēng.