跳至內容

Iók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Iók" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "", dók cŭ-uái.
iā iók gì nṳ̄-gái

Iók (蒻)[1]nè̤ng gì cáung-tái, â̤ dé̤ṳng buŏng cĭng-sìng gà̤-dēng gì iók gâe̤ng sĭng-tā̤ gà̤-dēng gì iók lâng bĭh. Màng-buŏ káung iā dì gì nè̤ng sèu-sèu â̤ iók.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 江蘇教育出版社. 1998. 422. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Iók ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.