Iĕk Hióng-gŏ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Iĕk Hióng-gŏ̤ (葉向高, 1559 nièng  – 1627 nièng ), Mìng-dièu Hók-gióng Hók-ciŭ-hū Hók-chiăng-gâing nè̤ng. Ĭ găh Mìng-dièu Uâng-lĭk (萬曆), Tiĕng-kī (天啟) nièng-găng lâng huòi (1607-1614, 1621-1624) dăng-êng nô̤i-gó̤h siū-hū, sê ô-miàng gì Dŭng-lìng-dōng ìng. Hâiu ĭng gâe̤ng duâi tái-găng Ngôi Dṳ̆ng-hièng (魏忠賢) màu-dōng, sṳ̀-cék huàng-hiŏng. Hók-ciŭ Ciŏ-ciē-huŏng ô ĭ gì gó-gṳ̆.