Jones Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Jones Gông
—  Gông  —
Jones County, North Carolina
Jones Gông gì ôi-dé
Jones Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.co.jones.nc.us

Jones Gông (Ĭng-ngṳ̄: Jones County) sê Mī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.