Jurassic

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Jurassic, iâ hô̤ lā̤ tṳ̆-lò̤-gī hĕ̤k-ciā ciŏ-lò̤-gī, sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 201.3 gáu 145 báh-uâng nièng cĭ sèng.