Dê-cék

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Dê-cék-hŏk (地質學) sê ciŏng-muòng ngiēng-géu dê-giù kī-nguòng, lĭk-sṳ̄ gâe̤ng ciék-gáu gì siŏh cṳ̄ng kuŏ-hŏk.