Dê-cék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Dê-cék-hŏk (地質學) sê ciŏng-muòng ngièng-géu dê-giù kī-nguòng, lĭk-sṳ̄ gâe̤ng ciék-gáu gì siŏh cṳ̄ng kuŏ-hŏk.