Káh-gă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Káh-gă-nè̤ng (客家儂) sê Háng-cŭk gì siŏh ciáh mìng-hié, sĕng-uăk diŏh Hók-gióng, Guōng-dĕ̤ng, Gŏng-să̤ gâe̤ng Dài-uăng, gōng Káh-gă-ngṳ̄.