跳至內容

Káh-gă-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Káh-gă-ngṳ̄
Hak-kâ-ngî/客家語
Huák-nguòng guók Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Dṳ̆ng-guók Guōng-dĕ̤ng, Gŏng-să̤, Hók-gióng gâe̤ng Dài-uăng
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
3400 uâng
ngṳ̄-hiê
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
  • Háng-ngṳ̄-cŭk
    • Káh-gă-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Háng-cê
Káh-gă Băh-uâ-cê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
 Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
sìng-nêng gì
siēu-só ngṳ̄-ngiòng
 Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì gău-tŭng ông-sók ngṳ̄-ngiòng
Guāng-lī gĭ-gáiu Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Káh-gă Ūi-uòng-huôi
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 hak
Káh-gă-ngṳ̄ sāi gì dê-huŏng

Káh-gă-ngṳ̄ (客家語, Káh-gă-ngṳ̄: Hak-kâ-ngî), iâ hô̤ lā̤ Káh-ngṳ̄ (客語) gâe̤ng Káh-gă-uâ (客家話), sê Dṳ̆ng-guók nàng-huŏng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, sāi gì nè̤ng ciō-iéu hŭng-buó diŏh Mìng-să̤ (閩西), Gŏng-să̤ nàng-buô, Guōng-dĕ̤ng dĕ̤ng-báe̤k gâe̤ng dṳ̆ng-buô. Dài-uàng iâ ô nè̤ng sāi.

Káh-gă-ngṳ̄ gì cê sê sāi Káh-ngṳ̄ Băh-uâ-cê siā gì. Bók-guó cī cṳ̄ng cê gâe̤ng Mìng-nàng-ngṳ̄ gì Băh-uâ-cê ô nék-dék mâ̤ siŏh iông, sê 19 sié-gĭ gì sèng-hâiu Gĭ-dók-gáu diòng-gáu-sê̤ṳ chăng-kō̤ Mìng-nàng-ngṳ̄ Băh-uâ-cê lì huák-mìng gì.

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Káh-gă-ngṳ̄ Wikipedia