跳至內容

Káh-gă mĭ-diêng-īng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Káh-gă mĭ-diêng-īng (客家微電影) sê gâe̤ng Káh-gă ô găng-guó gì mĭ-diêng-īng, hĕ̤k-chiă sāi Káh-gă-uâ có̤ dó̤i-bĕk gì ngṳ̄-ngiòng, hĕ̤k-chiă ciŏng Káh-gă gì gó-sê̤ṳ cáuk-ùi dà̤-cài[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 全球客家微電影大賽. 全球客家微電影大賽官網. [2019-05-10]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2017-09-22).