Ké-chiông

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Ké-chiông-hŏk(氣象學) sê ngiēng-géu kŭng-ké cìng-huóng, giĕ-cáik gâe̤ng ê̤ṳ-bó̤ tiĕng-ké gì siŏh cṳ̄ng kuŏ-hŏk.