跳至內容

Ké-lṳ̀ng-chiă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Ké-lṳ̀ng-chiă" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "汽龍車", dók cŭ-uái.
Â-muòng gì Ké-lṳ̀ng-chiă
Ó̤-muòng gì Ké-lṳ̀ng-chiă

Ké-lṳ̀ng-chiă (汽龍車), bô hô̤ lā̤ Siĕu-huòng-chiă (消防車), sê ciŏng-muòng ĕng-lā̤ miĕk-huōi gì géu-căi ké-chiă. Ké-lṳ̀ng-chiă bàng-só-siòng sèu-sèu dŭ găk siĕu-huòng-guŏk diē-sié, pâung diŏh huōi-gīng sèng-âu iù siĕu-huòng-uòng kŭi-chiă kó̤ hiêng-diòng. Iā sâ̤ dê-kṳ̆ gì ké-lṳ̀ng-chiă dŭ sê è̤ng-sáik gì.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chĭng-dièu sèng-âu, miĕk-huōi ciŏng-ê̤ṳng gì-chiă, gó̤ cūi-lṳ̀ng-chiă (水龍車)[1][2]. Cūi-lṳ̀ng-chiă sṳ̆-iéu ìng-gŭng tiāng gáu huōi-căi hiêng-diòng lā̤ miĕk-huōi. Gĭng-dáng-nĭk gê-sŭk céng-buô lāu, guōi siàng kŭi ké-chiă gáu hiêng-diòng lā̤ miĕk-huōi lāu, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ Ké-lṳ̀ng-chiă.

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 救火的水龍、1936年的消防車……快來南京消防博物館漲知識. 東方網. 2021-11-11 [2022-02-02](原始內容存檔着2022-02-02). 
  2. 【我有傳家寶】水龍車的消防原理及使用. YouTube. 中國中央電視臺. 2018-07-29 [2022-02-02](原始內容存檔着2022-02-02). 

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Ké-lṳ̀ng-chiă ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.