Lâ̤-cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lâ̤-cṳ̆

Lâ̤-cṳ̆ (隸書) hĕ̤k-ciā hô̤ có̤ lâ̤-cê (隸字), sê gū-dâi Háng-cê gì siŏh cṳ̄ng cê-tā̤. Cī cṳ̄ng cê-tā̤ sê téng gū-dâi gì diông-cṳ̆ diē-sié gì siēu-diông huák-diēng lì gì.