跳至內容

Kă-tōi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Kă-tōi

Kă-tōi (骹腿) sê dông-ŭk dò̤ lì giàng diô gì buô-ôi.

Kă-tōi â̤ dé̤ṳng buŏng lâng buô-hông: gū-chiŏng-pā̤ gáu kă-kók-tàu hī siŏh buô-hông hô̤ lā̤ tōi-tàu; kă-kók-tàu gáu hī siŏh buô-hông hô̤ lā̤ kă-tōi-giāng.