Kièng-să̤-nàng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Kièng-să̤-nàng, ciòng-miàng hô̤ lā̤ Kièng-să̤-nàng Buó-ĭ-cŭk Mièu-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ, sê Dṳ̆ng-guók Gói-ciŭ-sēng gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.