跳至內容

Kuóh-chióh

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Kuóh-chióh

Kuóh-chióh (曲尺), iâ hô̤ lā̤ gṳ̄-chék (矩尺), sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k gă-gĕ̤ng gă-sĭ-huă, iù lâng-bĕng siŏh-iông dòng gì dĭk-gáe̤kchióh cū-siàng, dò̤ lì liòng 90 dô gì dĭk-gáe̤k biēu-méng.