Làu-giè-dō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Làu-giè-dō̤ (劉岐島) sê Mìng-gĕ̤ng ĭk-hāi-kāu gì siŏh ciáh dō̤, gĭng-dáng sê sṳ̆k Hók-ciŭMā-muōi guāng gì.

Làu-giè-dō̤ găk gô-dā̤ Mìng-guók gì sèng-âu dê-ôi iā dáe̤ng-iéu. Hī sèng-âu gì Găng-dòng-gē̤ng (甘棠港) iâ hô̤ lā̤ Uòng-giè-gē̤ng (黃岐港), cêu sê diŏh Làu-giè-dō̤ gì Uòng-giè-ó̤ (黃岐澳) hŭ-uái.