跳至內容

Lâu-mā

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lâu-mā (老媽) sê cī dòng-buŏ-giāngpuói-ngēu.

Lâu-mā gì nòng-bâ hô̤ lā̤ diòng-nè̤ng, nòng-nā̤ hô̤ lā̤ diōng-nā̤.

Diŏh cé̤ṳ-é hók-ciŭ-uâ gì „lâu-mā“ gâe̤ng pū-tŭng-uâ gì „老媽“ é-sô̤i mâ̤ sŏ̤h-iông.

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]