Lâu-mā

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Lâu-mā (老媽)[1] sê cī dòng-buŏ-giāngpuói-ngēu.

Lâu-mā gì nòng-bâ hô̤ lā̤ diòng-nè̤ng, nòng-nā̤ hô̤ lā̤ diōng-nā̤.

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cé̤ṳ-é[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Diŏh cé̤ṳ-é hók-ciŭ-uâ gì “lâu-mā” gâe̤ng pū-tŭng-uâ gì “老媽” é-sô̤i mâ̤ sŏ̤h-iông.