Lâung-gŏ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Lâung-gŏ̤

Lâung-gŏ̤(卵糕) sê siŏh cṳ̄ng sāi lâung(卵) gâe̤ng miêng-hūng(麵粉), gă tòng(糖) gâe̤ng (油) có̤ gì gŏ̤. Ék-buăng lì gōng kēu-êi(口味) â diĕng.