Lêng-pă

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Lêng-pă
Lêng-pă

Lêng-pă (腎脬), iâ hô̤ lā̤ sêng-nòng (腎囊), sê nàng-gái sĕng-sĭk-ké gì siŏh ciáh buô-hông, diē-sié diō gì sê lêng-hŏk.