跳至內容

Lì-mà

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lì-mà (狸貓)[1][2]:6, bô hô̤ lā̤ mà-lì (貓狸)[2]:6, buô-ṳ̄ dông-ŭk[1][2]:6. Tàu cêng duâi, muōi-muōi ièng-ièng gì[2]:6. Siăh nṳ̆k[1], ó̤i tău giĕ, ák siăh[2]:6. Nṳ̆k iā cháu, mâ̤ sāi siăh[2]:6.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 1.2 趙麟斌. 福州話實用字典. 1. 上海: 上海辞书出版社. 2015. ISBN 9787532643271. 
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 馮愛珍. 福州方言詞典. 南京: 江蘇教育出版社. 1998.