Nṳ̆k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nṳ̆k kō̤-nèng sê:

Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
茲是蜀芘有歧義其內容。
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, chiāng nṳ̄ siŭ-gāi hiā lièng-giék giéu ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k.
汝㑚是趁什乇鏈接鏈遘嚽塊,請汝修改許鏈接遘正確其條目。