Lò̤-siēu-háik Ciéng-gé

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Lò̤-siēu-háik Ciéng-gé» (羅小黑戰記) sê MTJJ gâe̤ng siŏh-dŏi nè̤ng có̤ gì dông-uâ kiók-cĭk (劇集)[1]. Gó ô miàng-cê dùng siŏh-iông gì mâng-uâ gâe̤ng dông-uâ diêng-īng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 独立动画新势力专访“罗小黑战记”作者MTJJ. 《数字娱乐技术》 2011年第4期. [2013-01-10].