Lī Tái-cū

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lī Tái-cū

Lī Tái-cū (Uŏk-nàng-ngṳ̄: Lý Thái Tổ, 李太祖, 974 nièng 3 nguŏk 8 hô̤ – 1028 nièng 3 nguŏk 31 hô̤), miàng Lī Gŭng-ūng (李公蘊, Lý Công Uẩn), cê Diêu-iēng (兆衍), sê Uŏk-nàng Lī-dièu gì gióng-lĭk-ciā, 1009 nièng gáu 1028 nièng câi-ôi.

Ĭ nòng-bâ sê Ciòng-ciŭ Ăng-hāi nè̤ng, gáu-muōi-lāu kó̤ Uŏk-nàng có̤-sĕng-é, cêu diêu diŏh hŭ-uái. Lī Gŭng-ūng có̤i cā sê Sèng Lê Dièu gì siŏh ciáh ciŏng-gŭng. 1009 nièng, Uŏk-nàng duâi lâung, ĭ ké̤ṳk buô-hâ tiáng gèng kó̤ có̤ huòng-dá̤, gióng-lĭk Lī Dièu, nièng-hô̤ Sông-tiĕng (順天). Ĭ gióng-lĭk gì Lī Dièu sê Uŏk-nàng lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng có̤i giòng-duâi gì uòng-dièu. Ĭ iâ dó̤i Uŏk-nàng ùng-huá huák-diēng góng-hióng iā duâi.

1028 nièng bâng-sī, miêu-hô̤ Tái-cū, ié-hô̤ Sìng-ū Huòng-dá̤ (神武皇帝).