Lṳ̆k Iù

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lṳ̆k Iù
Chók-sié Kăi-hŭng Edit this on Wikidata
Guó-sié Siêu-hĭng Edit this on Wikidata
guók-cĭk Lâm Sòng Edit this on Wikidata
â̤ gōng Háng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk Si-jîn, Le̍k-sú-ha̍k-ka Edit this on Wikidata
Lâu-mā 唐琬, 王氏 Edit this on Wikidata
Giāng 陸子遹 Edit this on Wikidata
Nòng-bâ 陸宰 Edit this on Wikidata

Lṳ̆k Iù (陸游, 1125 nièng 11 nguŏk 13 hô̤ – 1210 nièng 1 nguŏk 26 hô̤[1] ), cê Ô-guăng (務觀), hô̤ Huóng-ŭng (放翁), sê Dṳ̆ng-guók Nàng-sóng sèng-âu gì siŏh ciáh sĭ-ìng gâe̤ng sṳ̀-ìng.

Ùng-hŏk cáuk-pīng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

«Sê-ì» (示兒)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

ùng-tŭk Dâi-kái é-sé̤ṳ
死去元知萬事空, Sī Ké̤ṳ Nguòng Dĭ Uâng Sê̤ṳ Kĕ̤ng, Nguāi buōng-dā̤ cêu báik nè̤ng sĕng--kó̤ ī-hâiu sū-iū dâi-gié dŭ gâe̤ng nguāi mò̤-găng-guó lāu,
但悲不見九州同。 Dáng Pĭ Bók Giéng Gāu Ciŭ Dùng. dáng-sê mì-ék bĭ-siŏng gì cêu sê guók-gă muôi tūng-ék.
王師北定中原日, Uòng Sṳ̆ Báe̤k Dêng Dṳ̆ng Nguòng nĭk, Gáu nē̤ng-gă buô-dôi hióng báe̤k siŭ-hók Dṳ̆ng-nguòng gì sèng-âu,
家祭無忘告乃翁。 Gă Cié Ù Uòng Gó̤ Nāi Ŭng. nâ sê có̤-gê chiĕng-uâng diŏh gó̤-só nguāi.

«Iù-săng-să̤-chŏng» (遊山西村)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

莫笑農家臘酒渾,豐年留客足雞豚。
山重水複疑無路,柳暗花明又一村。
簫鼓追隨春社近,衣冠簡樸古風存。
從今若許閒乘月,拄杖無時夜叩門。

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 北宋宣和七年十月十七-南宋嘉定二年十二月廿九。

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]