Lao-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Lao-ngṳ̄ (ພາສາລາວ) sê siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Ĭ sê Laosguăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng.

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Lao-ngṳ̄ Wikipedia